mosen

Fredning

I 1987 rejste Danmarks Naturfredningsforening (DN) fredningsforslag til bevarelse af højmosens plante og dyreliv. Den første fredning sikrede mosen mod tørvegravning, som der dog forlængst var ophørt kort efter 2. verdenskrig. Desværre sikrede fredningen ikke mod fortsat afvandning af mosen og derfor fik denne fredning stort set kun symbolsk betydning. Men lodsejeredn på Holmegård gods og fredningsnævnet modsatte sig en rigtig fredning.

Fredningskendelse - 1987 (downloades som word-fil)

Fredningskort - 1987 (ca. 1 MB foto-fil)

I 2007 rejste DN et nyt og mere omfattende fredningsforslag, som en revision af den gamle fredning. Også denne gang blev fredningsforslaget mødt med stor modstand og krav om store erstatninger. Resultatet blev en meget moderat vandstandsstigning, begrænsninger i jagten og beskyttelse af områder med ærkaologiske værdier. Fredningsarealet blev udvidet mod nord (Tyvkrogen og Broksø) og generelt rundt om hele mosen af ærkaologiske årsager.

Fredningskort - 2007 (ca. 2 MB)


Fredningskendelse 2009 (17 MB)


 Forside

 Mosen

 Tilstand

 Naturgenopretning
   Fredning
   Frivillig naturpleje
   Affaldsindsamling
   Porsmosen

 Henvisninger

 Foto fra mosen

 Landkort / Flyfoto

 Kontakt

mosen
Denne side er beskyttet iflg. lov om ophavsret © Copyright. Webdesign og Foto : Rune Larsen. Mere om denne hjemmeside