Du er her Forsiden Registrering Vandtęger og guldsmede

 

Vandtæger og Guldsmede.

Tilføjelse: Vandtæger og Guldsmede registreret ca. 1970-2001 fra Holmegårds Mose:
De nedenstående lister kan helt sikkert udbygges en del med ihvert-fald almindelige arter. Nogle steder i mosen kunne måske ligne egnede ynglesteder for rødlistearter som f.eks. Leucorrhinia pectoralis (Stor Kærguldsmed - desuden fredet og på habitatdirektivets bilag 2+4), Anaciaeschna isosceles (Kilepletmosaikguldsmed - bør nok udgå af rødlisten igen efter fremgang) og Coenag-rion lunulatum (Månevandnymfe). Visse arter er fundet eller bl.a. fundet i "tørveskær 40" (40).
ca. 1970-1995 (+):
Vandtægerne er indsamlet/noteret i felten af vandtægeeksperten Nils Møller Andersen og/eller Mogens Holmen. For de indsamlede arter har Jakob Damgaard sammenfattet fundoplysningerne for (kun) de ikke-almindelige danske arter. Materialet findes på Zoologisk Museum i København.
Guldsmedene er noteret i felten af Mogens Holmen.Ved min registrering af funddata for de dan-ske rødlistede guldsmede er jeg aldrig stødt på oplysninger om rødlistede guldsmede fra mosen, selvom ihvertfald guldsmedeeksperten Peter Nielsen besøgte området i 1980erne. Hans indsamle-de materiale findes på Zoologisk Museum i København.
april 2001 (*):
Registreringer af guldsmedelarver og voksne vandtæger fundet af J.Pedersen/M.Holmen.

Guldsmede:
Vandnymfer:
+Lestes sponsa
+Coenagrion puella
(*C. puella og/eller pulchellum)
+Ischnura elegans
+Enallagma cyathigerum
*Erythromma najas
Egentlige guldsmede:
*Brachytron pratense
+Aeshna juncea
*+Ae. grandis
+Somatochlora metallica
+S. flavomaculata
*+Libellula quadrimaculata
+L. depressa
+Orthetrum cancellatum
+Sympetrum flaveolum (40)
+S. danae
*Leucorrhinia rubicunda
(+L. dubia og/eller rubicunda)

Vandtæger:
Skøjteløbertæger:
*+Hebrus ruficeps
+Microvelia buenoi
*M. reticulata
*Hydrometra gracilenta
*H. stagnorum
(+H. gracilenta og/eller stagnorum)
*Gerris lateralis
*G. thoracicus (40)
*G. odontogaster (40)
*G. lacustris (40)
*G. argentatus (40)
Stav- og skorpiontæger:
*Nepa cinerea (skorpiontæge)
*+Ranatra linearis (stavtæge)
Vandrøvere:
*+Ilyocoris cimicoides (vandrøver)
Bugsvømmere:
*Cymatia coleoptrata
+C. bonsdorffi
*Hesperocorixa sahlbergi (40)
*H. linnaei
*Sigara fossarum (40)
*S. sp.
(+Corixidae, spp.)
Rygsvømmere:
+Notonecta glauca
+N. reuteri
+N. lutea
*+Plea leachi