mosen

Motorvejsprojektet


Udsigt ned over søen fra Gødstrup
Udsigt ned over søen fra Gødstrup

Gødstrup Engsø har et rigt fugleliv
Gødstrup Engsø har et rigt fugleliv

Græssende køer ved søen
Græssende køer på engen

Landkort fra forundersøgelsen
Landkort fra forundersøgelsen

Underskriftindsamling fra Ravnstrup Bylaug (2/12 -2012) Læs mere her!

Motorvejen vil koste en milliard  (Sjællandske 7/11-2012) Læs mere her!

Trafikanlæg bør tage hensyn til naturen  (Læserbrev i Sjællandske den 5/3-2012)
De politikere som er tilhængere af en ny motorvej/motortrafikvej mellem Næstved og Rønnede, har et forklaringsproblem. Sagen er nemlig den, at alle ved godt, at det kun kan lade sig gøre med en hel ny linjeføring, medmindre man altså vil bore lige igennem Holme-Olstrup med enorme gener for byen. Jeg frygter at der i virkeligheden ligger en skjult dagsorden bag ved dette projekt. Er det således, at staten kun vil dække udgifterne til vej-projektet, hvis der er tale om en ny linjeføring. Derimod hvis der blot er tale om udvidelser eller forbedringer af nuværende linjeføring betaler kommunen en større andel. Er det i virkeligheden det som er baggrunden for talen om en ny linjeføring?
Naturligvis bør trafikproblemerne omkring Næstved løses, men hvis der er tale om at ofre nye naturområder i forbindelse med dette projekt, så jeg synes det skal frem i lyset nu. Det er vigtigt, at problemerne afsløres allerede nu i god før eventuelle undersøgelser sættes i værk. Men Michael Rex og andre tænker åbenbart allerede nu på borgemøder og VVM-undersøgelser. Så langt håber jeg aldrig at sagen når.
Michael Rex synes at ”jeg skal tage det roligt”, men når nogle politikere taler om betalingsvej, så er det vel fordi der er tale om en ny linjeføring. Ikke fordi jeg overhovedet har nogen mening, om betaling eller ikke betaling, men det kan vel ikke realiseres uden en ny linjeføring med betaling. Hvordan skal man ellers adskille lokal trafik med gennemgående trafik.
Mange lodsejere bliver involveret i dette projekt langs en eventuel ny linjeføring, derfor frygter jeg at man vil se på en linjeføring i gennem Brødebækken og eng-området ved Jydebækken. Her er der nemlig ganske få lodsejere, men meget store lodsejere, som ejer næsten hele det berørte areal. Altså en meget komfortabel løsning for myndighederne, når man skal forhandle erstatningssager og løsningsmuligheder.
Derfor Michael Rex, har jeg svært ved at tage det roligt!

Rune Larsen
Formand for DN Næstved

Hvilket naturområde skal ofres for ny motorvej  (Læserbrev i Sjællandske den 25/2-2012)
De mange tilhængere af en motorvej/motortrafikvej mellem Rønnede og Næstved har stadig ikke turde melde ud, hvor linjeføringen skal lægges. Det er jo nemt at påpege et behov for bedre trafikforbindelse mellem de to by-områder, uden at anvise en konkret holdning til, hvor skal vejen planlægges. Medmindre man vælger den gamle linjeføring, altså udvider den eksisterende landevej, er der kun to muligheder, enten skal vejen føres syd eller nord om byerne Holme-Olstrup og Toksværd. Det er jo let blot at henvise til nogle teknikere og eksperter, men i sidste ende bliver det alligevel politikerne der skal vælge en af de tre løsninger. Derudover kommer så problemer i Denderup Vænge, hvor amtets gamle plan vil ødelægge et enestående naturområde ved Brødebækken. Hvis man gerne vil udvise handlekraft som politiker – så bedes man også være konkret og anvise reelle muligheder. Så derfor kære politikere og andre motorvejs-tilhængere – kom nu med et udspil – hvilket naturområde skal ofres denne gang?

Rune Larsen
Formand for DN Næstved

Man undres over planerne  (Læserbrev i Sjællandske den 18/2-2012)
Planerne om en motorvej/motortrafikvej mellem Næstved og Rønnede er igen fremme på skrivebordet, efter at være lagt i mølposen i omtrent 10 år. Det gamle forslag fra Storstrøms Amt er igen aktuelt, som indeholder flere mulige linjeføringer. Hvis vejen anlægges nord for byerne Holme-Olstrup og Toksværd vil det skabe store landskabelige problemer og en del miljøproblemer i tilgift. Vejen vil sandsynligvis anlægges med start syd for Vester Egede, hvor den vil skære igennem det naturskønne skovområde ved den fredet Brødebækgård. Vejen vil derefter skulle anlægges op ad Overdrevsbakken ved Boserup. Et voldsomt indgreb i dette område med en vej der vil kunne ses og høres i store afstande. Normalt anlægges motorveje/motortrafikveje i lavninger og ikke på højderygge, derfor virker placeringen problematisk. Efter Boserup-højderyggen vil vejen passere igennem den nordlige del af Denderup Vænge skov tæt på søen Tonedam. Herefter vil vejen krydse den gamle linjeføring og videre indover de lavt liggende områder ved Jydebækken. Det vil sandsynligvis give støjproblemer i Ravnstrup, Gødstrup og den nordlige del af Holme-Olstrup. Man kommer faretruende tæt på det nye naturgenopretningsprojekt i Gødstrup Engsø, som rummer et rigt fugleliv. Vejen vil nærme sig herregårdsmiljøet ved det fredet Holmegård gods, som også bliver berørt af generne. Godset repræsenterer en af Danmarks og formentlig Skandinaviens mest bevaringsværdige bygninger bl.a. på grund af sin store og unikke bindingsværkskonstruktion.
Altså samlet set er der rigtigt mange problemer ved denne anlæggelse, og når man tænker på de store udgifter, der hurtigt kan beløbe sig til mindst en milliard kroner, undres man over dette projekt. I stedet kunne man meget nemt udvide den eksisterende linjeføring fra en to-spors landevej til en tre-spors landevej, en såkaldt 2+1 løsning som bruges mange andre steder.

Rune Larsen
Formand for DN Næstved

 Forside

 Mosen

 Tilstand
   Motorvejsprojekt

 Naturgenopretning

 Henvisninger

 Foto fra mosen

 Landkort / Flyfoto

 Kontakt

mosen
Denne side er beskyttet iflg. lov om ophavsret © Copyright. Webdesign og Foto : Rune Larsen. Mere om denne hjemmeside