Vi borer ned i tørven

I 2016 foretog Naturstyrelsen nogle boringer ned i mosen igennem mosens tykke tørvelag på 6 meter. Formålet med undersøgelsen var at kortlægge udbredelsen og tykkelsen af mosens forskellige typer af tørv, med henblik på at samle data til brug for naturgenopretning af højmosen. Boringerne blev ledet af Professor Bent Aaby fra Københavns universitet. Undervejs ned gennem de mange lag kom forskellige rester af både planter og dyr til syne, som har levet på bunden af den store fladbundet sø for flere tunsind år siden f.eks. Hvas Avneknippe, Hedelyng, Tagrør, Hasselnødder og små snegle. De nederste dele af boreprøven repræsenterer en historie helt tilbage til omkring 10.000 år.


Højmosen
Boreprøven vurderes

Højmosen
Nederst del af boreprøven er lys, næsten hel hvid

Højmosen
Trevler af planterester kommer til syne efter flere tusind år

Højmosen
Flere skaller af sumpsnegle ses