mosen

Frivillig naturpleje i mosen - søndag den 24. april kl. 10

frivillig naturpleje
Friske naturplejere i gang med træfældning

Siden 2007 har Næstved DN i samarbejde med Naturstyrelsen foretaget en frivillig naturpleje af et område i Holmegårds mose. 
HAR DU LYST TIL AT YDE EN FRIVILLIG INDSATS FOR AT GENSKABE NATURVÆRDIERNE I MOSEN VED AT FÆLDE TRÆER - SÅ HAR DU CHANCEN HER!. Ved at fælde træerne forøges chancerne for at den naturlige vegetation kan genskabes efter mange års misligholdelse og dræning. Den nye fredning af mosen har åbnet muligheder for bedre naturpleje og en vandstandshævning. Træfældning kombineret med vandstandshævelser kan skabe nye muligheder for, at den helt særegne og spændende højmosenatur kan genskabes. Et birketræ drikker ca. 400 liter vand i døgnet, så derfor gør det en stor forskel for mosen, hvis træerne fjernes. Man får god motion og frisk luft, men vi holder også nogle hyggepauser, hvor vi slapper af, snakker om natur, og hvad der ellers er lyst til. Alle er velkomne!

Tid: Søndag den 24. april. Vi mødes vi kl. 10.00 ved parkeringspladsen i Fensmark Skov. Arrangementet slutter kl. 14.30-15.00. Lidt afhængigt af vejret.

Mødested: Parkeringspladsen i Fensmark skov. Hvis du bruger GPS: sæt den på adressen: Fensmark Skov 11, 4684 Holmegaard.

Parkering: Parkeringspladsen er meget lille, men der kan også parkeres på landevejen lige ved P-pladsen.

Tilmelding: Til Rune Larsen på telefon 61302600 eller til: mr@larsen.dk. Senest torsdag den 21/4 kl. 8.00, hvis man vil have sandwich. Max antal deltagere er 25 personer (inkl. turledere)

Medbring eller lån: Håndsave, grensaks, ørnenæb el.lign. Eventuelt rygsække/taske til transport af grej, idet der ca. 1 km fra P-plads til naturplejen. Man kan også låne udstyr på stedet af Naturstyrelsen og DN.

Mad: Naturstyrelsen byder på sandwich og drikkelse til alle tilmeldte deltagere.

Corona: Arrangementet tilpasses således at retningslinjer vedrørende corona overholdes.

Tobakrygning i mosen er strengt forbudt!


Lidt foto fra tidligere naturpleje i mosen

Frivillig naturpleje - 2011

Vi holder pause

Frivillig naturplejeFrivilligt naturpleje 2012

Mosen april 2017
April 2017

 Forside

 Mosen

 Tilstand

 Naturgenopretning
   Fredning
   Frivillig naturpleje
   Affaldsindsamling
   Porsmosen

 Henvisninger

 Foto fra mosen

 Landkort / Flyfoto

 Kontakt

mosen
mosenmosen

Denne side er beskyttet iflg. lov om ophavsret © Copyright. Webdesign og Foto : Rune Larsen. Mere om denne hjemmeside