Kontakt

Rune står i højmosen

Denne hjemmeside er skrevet og redigeret af Rune Larsen. Send en mail: rune56@outlook.dk Du kan læse mere om mig og om denne hjemmeside her! Hvis du har lyst til at kontakte mig er du velkommen. Måske sidder du inde med oplysninger, dokumenter eller foto fra mosen, som du gerne vil dele med andre. Eller mangler der oplysninger på siden, finder du fejl, døde links eller andet hører jeg gerne fra dig!

Lidt om mig selv:

Jeg har siden 1999 interesseret mig for Holmegård mosens natur. Det gælder både dens plante- og dyreliv, men også generelt mosen, som et spændende sted at opholde sig i og til at gå lange ture for at opleve naturen og årstiderne.
Igennem mit virke i Danmarks Naturfredningsforenings bestyrelse i Næstved har jeg været med i arbejdet vedrørende mosens fredning og forskellige naturgenopretningsprojekter. Medlem af DNs mosegruppe Primus motor af frivillig naturpleje i samarbejde med Naturstyrelsen. Har deltaget på ture med mosens ekspertgruppe nedsat af Naturstyrelsen. Har deltaget i talrige møder, eksursioner og samarbejdsrelationer med amt, kommunen, godser, Naturstyrelsen, Kulturarvstyrelsen, Fredningsnævnet, eksperter fra DN, universiteter/læreranstalter og eksperter som har repræsenteret forskellige fagområder indenfor plante- og dyreliv. Har fungeret som turleder/guide i mosen.

Hvis du har en Facebook profil kan du besøge "Holmegård Mose" Facebook-gruppen. Klik her: Holmegårds på Facebook.