mosen

Mosen


Danmarks Miljøportal (flyfoto og landkort):  Arealinformation

Googlelandkort/flyfoto fra mosen

Hele Holmegårds mose området er mere end kun højmosen nord for Fensmark. Det er også Gødstrup Engsø, Porsmosen, Kroglyng og Gammellung. Under istiden blev dette store landskab skabt, og da isen forsvandt kom en kæmpe landbundet sø til syne. I stenalderen var området stadig stort set en stor sammenhængende sø, hvor stenaldermennesket levede omkring søen af fiskeri, jagt og samlede nødder og forskellige urter.
De fleste dele af området blev med tiden dækket af sphagnum (tørveplanter) og på højmosen nåede dette lag at blive ca. seks meter tykt.
Området er stort set ejet af de tre godser Broksø Gods, Giseelfeld Kloster og Holmegård Gods.I periferien af moselandskabet er der endvidere en masse mindre private paraceller (jordlodder) på private hænder.
Størstedelen ligger i Næstved kommune, men Gammellung og den østlige del af Broksø Enge (Tuerne) er i Faxe kommune. Kommunegrænsen skær således ned gennem området. Se den røde streg på landkortet her!


 Forside


 Blog

 Mosen
   Højmosen
   Porsmosen
   Gødstrup Engsø
   Torpe Mose

   Broksø Enge

 Tilstand

 Naturgenopretning

 Henvisninger

 Foto fra mosen

 Landkort / Flyfoto

 Kontakt

mosen
Denne side er beskyttet iflg. lov om ophavsret © Copyright. Webdesign og Foto : Rune Larsen. Mere om denne hjemmeside